Make your own free website on Tripod.com
   
PRIMA PAGINA / Storia / Foto / Renoir / Madonna / San Rocco / Toronto / Australia / Ricordi / Proverbi / Guestbook
HOME / History /  Photos  / Renoir / Madonna / Saint Rocco / Toronto / Australia / Memory Lane / Proverbs / Guestbook
 
 

 

 

Com’era       

bellu

Macuni…

 

   

                           

Com’era bellu Macuni na vota

qui pogghiara e vutamu

e travi e castagnara

i lettiari a castellu cu saracati e fuschi

mbeci da pagghia e ranu

o d’aghìna  cchiu frisca e tennara

 

Quantu era bellu…

mu ti rivigghi e mu canti

assiami  a tanti aciaji

mu sianti a chistu e chijiu

i puarci gridavanu ca volianu inchiutu u scifu

i crapi s’incornavanu goliusi de nu zzimmaru

i vacchi protestavanu ca nci stringianu i minni

i gajini…bastava nu cagghiu e gajiu ed era nu casinu

 

 Com’era bellu Macuni  na vota

sinnònatru  t’inchivi a panza e suia

cuamu i nimali, e ti scialavi tuttu

e cu si po’ scordara i ficu e fjiura

i cimi i petati e i vojianiaji

e i pumadora  promentì

chi si chiantavanu nciò siccagnu

i malunejia e pana e chiji russi d’acqua

i citrola i pipi e i malangiani

chi si facianu belli e sapuriti

puru nciò pontanu

 

U pontanu …

quantu tiampu staciamu mu jocamu

qua sgassari,  granchi e licertuni

a sgassari i mpendiamu

qui gambi apiarti testasutta

e granchi fimmani

nci apariamu a panza

pemmu nci vidimu i sgassariaji

mentra i licertuni

i nchiaccavamu qui frachi

pemmu  vidimu si lottavanu

oppuru si cavarcavanu

Nujia violenza nci usamma mai

voliamu sulu u jiocanu cu nui

o nui cu d’iji.

                                                 

                                    Quantu era bellu…

mu sianti nu stornellu all’aria aperta

do zzù Dominicu e u figghiu Bembenutu

mentra  l’unu tirava i vua

l’atru  girava a ratu

mu ti gusti ballara a tarantella

da n’uamu ch’era puru piccirijiu

ma  era tantu randa Davidiaiu

mu vidi sudara a gianti da fatica

cu risu sempa prontu supa a vucca

puru ca nciò cuari nc’era u scuru

pe  nnà  preoccupazioni, na malatìa

n’amprovvisa malannata

Com’è bruttu Macuni mu guardi mona

tuttu  lavuratu e richiantatu

cu ssordi riggitani

ma senza gianti chi sudanu

chi cantanu e ridanu

a faccia da povertà assoluta

sulu e luntanu ormai u pua  guardara

senza mu sianti adduri

de’ paparini russi e de’ cannola e suia

Pino La Serra- 20 Maggio, 2010

 

MACONI IERI ... OGGI

 

Scheletri curvi sotto la calura

d'un luglio ardente a mietere la messe.

 Ricordo mio padre che sudava forte

mentre noi bimbi giocavamo al fresco.

 Nella piana un arieggiar di canti,

 stornelli ariosi e melodie del tempo

 per non sentire il peso del travaglio.

 Poi, a sera, al chiar di luna o di falò,

 sull 'aia calda del sole diurno,

 si danzava scalzi al suono di chitarra.

Noi ragazzetti facevam schiamazzo

 quando le giovanette timorose

 ballavan strette, per noi,coi lor morosi.

 Ricordo vagamente anche Lisetta ,

figlia del compar dell'aia accanto

 ... ci volevamo bene a modo nostro

e facevam quel che vedevamo fare.

Or nella piana non c’è più nessuno,

son tutti emigrati in terre ignote

dove la lingua nemmeno più serve

 se non per mangiare quel tozzo di pane

 che da lontano s’è venuto a cercare.

Così… pure Lisetta

 se n’é andata in America,

e tanti altri ancora

in luoghi diversi dove il pane abbonda.

 Anche mio padre é emigrato al Nord,

 là si guadagna pur se non si canta.

Io ... ancora sono qui nella mia terra

 così antica eppur selvaggia e bella

e col pensier rimiro le fumanti zolle

 al passar dell'aratro ... ormai ruggioso

                                                                                              Pino La Serra

 

 
 
 

HOME / PRIMA PAGINA