Make your own free website on Tripod.com
   
PRIMA PAGINA / Storia / Foto / Renoir / Madonna / San Rocco / Toronto / Australia / Ricordi / Proverbi / Guestbook
HOME / History /  Photos  / Renoir / Madonna / Saint Rocco / Toronto / Australia / Memory Lane / Proverbs / Guestbook
 
 
 

DETTI E PROVERBI CAPISTRANESI

 
     
 

"Un proverbio non è altro che una massima contenente dettami, norme o consigli in forma sintetica tratti da esperienze. La saggezza popolare è la fonte dei proverbi." (http://www.proverbi.info)

 
 
  Quandu u gattu no ’nc’e’, i surici abballanu.  
  Cu no senta a mamma e u patra na mala muarti mora.  

Quandu e vera fhami quagghia sula.

Fai bene e scordati. Fai male e guardati.

A cumpidenza è patruna da malacrijanza.

Cu ava puacu sordi  sempa cunta, cu ava mugghiari bella sempa canta.

Cu passa sutta u sula e no fa l’umbra no tena ne diebita e no corna.

Cui cu zzitiadji si curca pisciatu si leva.

Cu dassa a via vecchia pa via nova sapa chiju chi dassa ma non sapa chiju chi trova.

Cu si curca in dui si aza in tri’

Cu sparta e no tena, mala Pasqua nci vena.

    

Vuccata ccà, vuccata ja, u vua si gurda e dannu no ffa.

Cu ti sapa ti rapa.

 

Cu no pensa prima paga duappu.

U cana chi abbaia truappu no muzzica

     
 

Quandu u ciucciu no vola u ’mbiva a vogghia ca u fhrischi.

 

Cu nescia tundu no pò morira quatru.

A gatta presciarola facia i gattini orbi.

Cu ciantu liabura vo m’acchiappa
unu fhughia e l’atru scappa.
Amuri viacchiu e pana tuastu ogni vota chi vai ’nda truavi nu muarzu.
Luntanu e luacchi luntanu do cuari.
Cu mangia cu dui ganghi, saffuca.
U cane muzzica sempa u sciancatu.
Parra quandu piscia u gadjiu.
Dammi fhortuna e jiettami a mare.
E’ miagghjiu cu nu’ giovani godire, ca no’cu nu’viacchiu dinari cuntara.
Non c’e’ vecchia senza doluri, non c’e’giuvani senza amuri, non c’e’majiu senza fhiuri.
Mbiscati i carti e jocati i scarpi.
Jennaru siccu, massaru riccu
Frevaru curtu ed amaru
Marzu ogni troffa è materazzu.
Duanni e vua de pajisi tua
U ciucciu che’ ’mparatu a ficara,
si caccia u vizzu quandu mora.
Cu no vitta piacuri a chistura,
no vida ne’ piacuri e no lana.
  A gajhina orva cu scuru pizzuliia  
  Si vua mu sai quantu hai,
paga a cu divi.
 
  Guarda cu luacchi ca pigghi cap.....i
tocca cu i mani e pigghi ficundiani.
 
  Dimmi cu ccui vai e ti dicu chi ffai.  
Dammi arti e no mi dunare parti.

U gurdu non crida o dighiunu, e u sanu non crida o malatu.

Dammi fortuna e ghiettami a mare

Cu’ si fà i c.... sua campa cent’anni.
Sapa chiu’ nu pacciu ’ncasa sua ca nu saviu ’ncasa datru.
Quandu u gattu surici pigghia, cuamu e’ la mamma vena la figghia

U ghiumbarusu ammianzu a via, non vidia a ghiumba chi avia.

Vidi u lupu e vai cercandu a pedata.
Campa cavallu ca l’erva criscia.

U lupu cangia u pilu ma no u vizzu.

 

Pota chiu` nu pilu a 'nchianata ca nu paru e vua a scinduta.

 
     
 

Pane e mantu grava ma no tantu.

 
     
 

Cu perda cappuattu e recupera mantu, perda ma no tantu

 
     
  Quandu a tavula è misa cu no mangia perda a spisa.  
     
  Cu’ pecura si fhace u lupu sa mangia.  
     
 

I guai da pignata i sapa a cucchiara chi i gira..

 
     
 

Palumbu mutu no’mpo’essere servutu.

 
     
 

A petra chi no pigghia lippu, sa leva l’acqua.

 
     
 

’Mbeci u grida u vua, grida aratu.

 
     
 

Cu va cu zuappu ’mpara a zoppicare.

 
     
 

Cu assimigghia i sua non ava difhiatti.

 
     
 

Fhattila cu i miagghiu e tia e paganci i spisi.

 
     
 

Quandu u diavulu t’accarizza vola l’anima.

 
     
 

Fhatti i fhatti tua ca campi cent’anni

 
     
 

Cu’ prima no penza duappu sospira.

 
     
   Si a ’mbidia saria guajiara ognunu a tenaria.  
     
   U lupu cangia u pilu ma no u vizu .  
     
 

Vale chiu’ namicu sinceru ca ciantu ducati.

 
  Latte e forza vena da morza.  
  A ciajiu do piccu para biajiu.  
  Cu dorma no pigghia pisci.  
  Miagghiu na mala matina, ca na mala vicina.  
U ciucciu do zingaru catta cu spitu.
U ciucciu de tanti patruni moriu da fami e da siti.
U ciucciu si mangia l’erva tosta ca si ricorda quand’era virdi.
Cu s’avanta n’cuna cosa nci manca.
Ama l’uamu tuo
a secundu de vizi sua.
U buanu juarnu si vida da matina.
Senza sordi no’ ssinda cantanu missi.
  Paga caru e siadi mparu.  
     
  Sugnu cuamu na tavula di liattu,
non ’nsaccio, non siantu e sacciu tuttu
.
 
     
  U cane cuattu si spagna e laqua fridda  
     
  Tumana, tumana sugnu li guai,
cu ’ndava cchiù puacu
e cu ’ndava cchiù assai.
 
     
  Cu nescia rotundu no po` morira quadratu.  
     
  A pratica frega a grammatica.  
     
  Fhai bene e scordati, fhai male e guardati.  
     
  Cu mangia chianu lavora chianu.  
     
  Mazzi e panelli fhannu i figghi belli.  
     
  Po cazzuni non c’è medicina.  
     
  Cu va cu zuappu mpara a zoppica`.  
     
  E’ miajju riccu e in saluti ca povaru e malatu  
     
  Si vua campara in paci,vidi,senti e taci.  
     
A lingua, non ava ossa ma ruppa l’ossa.
     
L’erva do vicinu e’ sempa cchiu’ virdi.
A mugghiari e l’atri e sempa cchiu’ bella.
Cu mangia cu dui ganghi s’affuca
Camina chianu ca vai luntanu.
Miagghiu nu ghiuarnu e leuni ca ciantu e piacura.
Vola a gutti china e a mugghiari ’mbriaca.
A miagghiu muarti e' a subitania.
Si vua ’ngannare u vicinu
curcati priastu e levati quand'e' matinu.
U gabbu cogghia, e a jestima no.
Partita arrivata mai vinciuta.
Quandu u diavulu t’accarizza vola l’anima.
Cu ti dice che ti vola bene cchiù
di tua mamma, o ti tradisce o t'inganna.
  Quandu u puarcu e gurdu gira u scifhu.  
     
  Fhacia u zzuappu pe nommu vacia a guerra.  
     
  U vitiajiu camina cu a testa nterra ca si virgogna ca mammisa e` na vacca.  
     
  Pisci cottu e carne cruda.  
     
  Cu paga avanti nangia pisci fetenti.  
     
 

O ti mangi sta minestra, o ti jetti da finestra.

 
     
  Cu dassa a vecchia pa nova, sapa chi dassa ma non sapa chi trova.  
     
  U lignu stortu sulu u fuacu u dderizza.  
     
  Uamu viacchiu e cavulu fhiurutu,
ogni cosa chi ’ncifai e’perdutu.
 
     
  De ’mbriachi e de zzitiai si sapa a verita’ .  
     
  Uacchiu no vida cuari no ’ndola.  
     
  Panza china canta, no a cammisa ianca.  
     
  Non'e’ bellu chjiu che’ bellu, ma e’ bellu chjiu chi piacia.  
     
  A gaghina fhacia luavu e u gaghiu grida.  
     
  Amaru cui u maiale non ammazza,
Ai travi sua non mpicca satizza.
 
     
  A strada longa rumpa u carru.  
     
  L'abitu nò ffa u monacu.  
     
  Duva cacci e no mianti,resta a fhossa.  
     
  Cu nupicciulu no penza, nupicciulu no ’nvala.  
     
  Cu non'accetta, no miarita.  
     
  Gugghi e ghiditali, nimici capitali.  
     
  Chighiu chi no ’mbua pe ttia, no fare adatru.  
     
  De ’mbriachi e de zzitiai si sapa a verita’  
     
  Munti cu munti no si ’ncuntra, no frunti cu frunti.  
     
  Quandu u diavulu t’alliscia vola l’anima  
     
  Puarci tua cavuli tua.  
     
  Cu disprezza accatta.  
     
  U Santu de marmuru no suda.  
     
  U tiampu buanu si vida da matina.  
     
  A gadjina vecchia fha’ buanu u bruadu  
     
  L’erva do vicinu e’ sempa cchiu’ virdi.  
     

 

Duappu de cumpiatti, cumparano idifhiatti.

 

 

 

 

 

Cu’ si spusa e cuntiantu ’nu juarnu,
cu ammazza u puarco e cuntiantu n’annu.

 

 

 

 

 

No c’e ataru senza cruci,
No c’e' matrimuaniu senza vuci.

 

 

 

 

 

A santu non vutare e a fhigghiuli non promentira.

 

 

 

 

 

U cana muzzica sempa u sciancatu.

 

 

 

 

 

Dassa stare u cana chi dorma.

 

 

 

 

 

Duru cu duru non fabbrica muru.

 

 

 

 

 

Grecu e levanti
si rincriscianu fino a tutti i santi.

 

 

 

 

 

Cu patri e patruni, non hai mai ragiuni.

 

 

 

 

 

Miagghiu tardi ca mai.

 

 

 

 

 

E’ niagghiu u 'ndai nu
cane amicu ca amicu cane.

 

 

 

 

 

L’uamu avvisatu, mianzu sarvatu.

 

 

 

 

 

L’uacchiu do patruni, ngrassa u cuvallu.

 
     
 

L’uacchiu è u specchiu de l’anima.

 
     
 

L’ospiti è cuamu nu pisci;
duappu tri juarni puzza.

 
     
 

Quandu u piru è maturu cada sulu.

 
     
 

I niputi putali.

 
     
 

A fhimmana è ’u lustru da casa.

 
     
 

Vucca àmara, amàra sputa.

 
     
 

A fhimmana è comu a campana;
si ’na scòtuli non sona.

 
     
 

Patti chiari, amicizia longa.

 
     
  Fa bene e scordati, fa male e guardati  
     
  U buanu juarnu si vida da matina.  
     
  Chidjiu chi non vua fhattu, non fare a l’atri.  
     
  A storia è maestra da vita  
     
  Sbagliandu s’impara.  
     
  Cu prima arriva, miagghiu alloggia.  
     
  Scherza cu i fanti, ma dassa stara i Santi.  
     
  Cu no mora si rivida.  
     

 

U lupu cangia u pilu ma no u vizu

 

 

 

 

 

Cu non’arrizica non’arruzzica

 

 

 

 

 

Cu stacia asperanza d’atru e no cucina,

 

 

 

 

 

A ricchizza e sangu non' ava misura.

 

 

 

 

 

Cu non’ava vizzi, non’ava mezzi.

 

 

 

 

 

Chidjiu chi simini cuagghi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

HOME / PRIMA PAGINA